Tényleg 100 évig tartott a százéves háború?

Ahogyan az a középkorban elég gyakran előfordult, Franciaországban meghalt az uralkodó, akinek a trónjára többen is szemet vetettek. IV. Fülöp francia király halála után kihalt a Capeting-dinasztia, és a hatalom harmadik fiúörökösére, IV. Károlyra szállt. Ám a jogot úgy is lehetett értelmezni, hogy a hatalom IV. Fülöp leánytestvérének, Izabellának a fiát, III. Eduárd angol uralkodót illette meg. Csakhogy a francia nemesség nagyon nem szeretett volna idegen uralkodót, főleg nem egy angolt - az ellenszenv ugyanis nem ekkor kezdődött igazán.

A francia nemesség - meglepő módon - azt állította, hogy a trónöröklés csak megszakítatlan férfiágon történhet, márpedig hogy, hogy nem, Eduárd az elhunyt király lánytestvérének a fia volt. Szóval, 1337-ben kitört a háború, és az angolok meglepetésszerűen elég szépen nyomultak előre Franciaországban. 

A franciák sorozatos vereségeik után jelentős területi engedményeket tettek az angoloknak. Közben Franciaországban kitört a pestisjárvány, amivel a falusi és városi szegények helyzete elviselhetetlenné vált, úgyhogy még egy parasztfelkelés is a nyakába szakadt a francia nemességnek. Ám, mint a középkorban nagyjából minden parasztfelkelést, ezt is sikeresen leverték, sőt, a franciák úgy lendületbe jöttek, hogy 1375-re majdnem teljesen kiszorították az angolokat az országból. Ezután néhány év fegyvernyugvás következett.

Tényleg 100 évig tartott a százéves háború?
   Jeanne d'Arc szobraAztán a 15. század kezdetén a harcok kiújultak, és az angolok még Párizst is bevették, a későbbi francia trónörökös, VII. Károly pedig délre menekült családjával. Az angolok már Orléans városát ostromolták, amikor feltűnt a színen egy fiatal parasztlány, Jeanne d’Arc, aki sikeresen megszervezte a franciák ellenállását. Jeanne d’Arcot látomásai vezették, és isteni eredetű küldetéstudata erőt öntött a francia seregekbe. A franciák elkezdték visszaszorítani az angolokat, a rendkívül népszerű Jeanne d’Arc pedig kezdett kényelmetlenné válni mind az angolok, mind a francia nemesség számára. 1430-ban az angolok elkapták, és a francia egyház hathatós támogatásával, eretnekség vádjával, jó középkori szokás szerint máglyán égették el. 

Az angolok ezután, Calais városának kivételével, minden franciaországi területüket elveszítették, és 1453-ban végleg visszamentek Angliába. Így zárult le végül nem 100, hanem 116 év múlva a százéves háború.